Dentl

Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat iedere prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. Dit tarief kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar de website: www.allesoverhetgebit.nl

Vragen over uw rekening?

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan infomedics.
Voor vragen over uw factuur en / of betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar: www.infomedics.nl .
Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de medewerkers en servicedesk van infomedics: 036 – 20 31 900.

Contactgegevens

Voor overige vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk via tel: 038 386 78 56.
Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Scroll naar top