Dentl

Welkom bij Dentl

Een team van specialisten

Met een team, bestaande uit: tandartsen, mondhygiënisten, paro-preventie assistenten, een prothese specialist, tandarts voor orthodontie en een tandarts voor implantologie bieden we deskundige tandheelkunde en mondzorg aan mensen in alle leeftijden én aan het hele gezin. Tevens streven we er naar het comfort voorafgaande en tijdens de behandeling van de patiënten naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen.

Onze disciplines

Dentl Mondzorg biedt een breed scala aan disciplines op het gebied van tandheelkunde en mondzorg. Wij staan voor u klaar voor onder andere:

▸ Lees meer over algemene – en kindertandheelkunde

▸ Lees meer over mondhygiëne en gebitsreiniging

▸ Lees meer over orthodontie

▸ Lees meer over chirurgie en implantologie

▸ Lees meer over kunstgebit en gebitsprothese

Uw eerste afspraak

Tijdens uw eerste afspraak is het belangrijk dat u de praktijk en uw tandarts goed leert kennen. Andersom is het belangrijk dat wij uw mond goed onderzoeken en u de juiste adviezen en behandelvoorstellen geven. Dit doen wij o.a. door inzage in uw tandheelkundige dossier en uw medische anamnese.

• uw tandheelkundige dossier toesturen
Voor uw eerste bezoek reserveren wij 30 minuten. Wij zouden graag voorafgaand aan uw bezoek uw tandheelkundige dossier van uw vorige tandarts ontvangen. U kunt uw dossier opvragen bij uw tandarts en laten doorsturen naar onze praktijk: info@dentl.nl.

• uw medische anamnese
U vindt naast een online inschrijvingsformulier op onze website ook een gezondheidsvragenlijst mondzorg (medische anamneseformulier) met vragen over uw algemene gezondheid. De antwoorden op de vragenlijst zijn van belang voor de tandarts, omdat vele ziekten en geneesmiddelen ook invloed hebben op het voorkomen van problemen met het gebit, de mondholte en op de uitvoering van het tandheelkundige werk.
Let op: het invullen van het medische anamneseformulier is een wettelijke verplichting.

Werkwijze na het eerste consult

De controles worden ingepland in combinatie met een mondhygiëniste of preventie assistente. Onze mondhygiënistes worden ondersteund door (paro)preventie-assistentes. De conditie van uw mond bepaalt of u wordt gezien door de mondhygiëniste of de preventie-assistente. Bovenstaande werkwijze gebeurd allemaal onder supervisie van een tandarts.

De kosten van tandheelkunde en mondzorg

Voor kinderen is een tandartsbezoek altijd gratis; de kosten worden vergoed vanuit de basiszorg. Voor volwassenen hangt uw eigen bijdrage af van uw aanvullende tandverzekering.

▸ Lees hier meer over de behandelingskosten

Wij behandelen u uitsluitend indien wij samen met u een overeenstemming hebben met betrekking tot het doel van de door ons verleende zorg en het behandelplan.

Tot ziens in Zwartsluis!

Als regiotandarts staan wij klaar voor alle inwoners van de gemeente Zwartewaterland en omgeving.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze werkwijze of onze diensten, bel of mail ons.

▸ U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier

Scroll naar boven