Dentl

Privacybeleid

Privacy statement persoonsgegevens

Dentl Mondzorg legt gegevens vast van haar relaties voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.
Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, altijd vertrouwelijk behandelen.
Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en stellen uw gegevens niet ter beschikking aan derden.

Dentl Mondzorg gebruikt patienten gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Dentl Mondzorg deelt de patientengegevens niet met derden, tenzij dit oor het opslagdoel nodig is. Dentl Mondzorg bewaart de patientengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Dentl Mondzorg houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patienten gegevens veilig voor inzage door onbevoegden. Dentl Mondzorg informeert patienten over de rechten van de patient ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Dentl Mondzorg hanteert de regelingen en richtlijnen met betrekking tot bescherming van de privacy van de patienten.

Scroll naar boven