Dentl

Klachten

Samen komen we graag tot een oplossing

Mocht het voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geinformeerd of hebben behandeld? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Gezamenlijk kunnen we dan zoeken naar een oplossing.

Bij vragen kunt u ons bellen via tel: 038 386 78 56

Informatiepunt en klachtenregeling

Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT en zij kunnen u advies geven of doorverwijzen naar een klachtenregeling. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

▸ Bezoek het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Scroll naar boven